En langsiktig og trygg partner

For å gjøre det enklere for deg, trenger du ikke å tenke på drift og vedlikehold når anlegget settes i drift. Bærekraftige varmeløsninger er en langsiktig investering, og for å gjøre prosjektet mer økonomisk overkommelig for utbyggere er vi med på å ta en del av etableringskostnadene. Nære beholder eierskapet til varmesentralen etter idriftsettelse, og vi forplikter oss både til drift, vedlikehold og kontakt med beboere gjennom en lang avtaleperiode. På den måten sikrer vi et fungerende og forutsigbart anlegg i mange år, uten uforutsette kostnader for både utbygger og fremtidige beboere. 

Et anlegg fra Nære

Vi kan levere varmeløsninger til både boligkomplekser, næring og industri. Vi hører gjerne fra deg som har et større boligprosjekt som skal dele varmeløsning, kombinerte blokker og næring, eller større industrilokaler som trenger oppvarming og eventuelt kjøling. Det kan også være prosjekter som begynner i det små, men som skal videreutvikles over tid. Våre anlegg er skalerbare og kan utvides alt ettersom boligområdet vokser.

Trenger du varme til eneboliger eller andre små prosjekter, er vi nok ikke riktig partner for deg.

Hva er bergvarme?

Du har sikkert hørt om både bergvarme og fjernvarme. Men hva er egentlig forskjellen? Bergvarme og sjøvarme, som Nære leverer, bruker energi som lagres naturlig i berggrunn og sjø til å lage varme. 

Les mer om hvordan det fungerer

Lurer du på om varme fra oss kunne vært en god løsning for ditt bygg? 

Kontakt oss!

Kort fortalt om det tekniske

Vi er nok hakket mer opptatt av alle tekniske detaljer rundt et varmeanlegg enn de fleste andre, og vi skulle gjerne gitt en full presentasjon av hvordan varmen blir til. Men vi forstår at mange andre ikke er like interessert i detaljene som oss, og gjør et forsøk på en kort forklaring. Skulle du ønske å vite mer, må du gjerne ta kontakt!

Kort fortalt leverer vi anlegg som henter energi fra bakken eller fra sjøvann i nærheten av selve bygningen. Alle prosjekt er unike, og vi tilpasser teknologien og løsningen etter behovene. Med hjelp av varmepumpeteknologi leverer vi vannbåren oppvarming, varmtvann og eventuelt kjøling. Hvert prosjekt får en egen energisentral, og på den måten blir fotavtrykket på nærmiljøet minimalt. Berg- og sjøvarme i kombinasjon med varmepumper bruker langt mindre strøm enn oppvarming med tradisjonelle panelovner og varmekabler. Gevinsten er også stor hvis vi sammenligner strømforbruket fra berg- og sjøvarme med elkjeler. 

Vi er aldri lenger unna enn at du alltid kan ta kontakt hvis du har spørsmål eller lurer på noe. I Nære er vi alltid klare for en varmende prat.

Ta kontakt for en varmende prat med Jørn!

Jørn er selger i Nære, og tar gjerne en uforpliktende prat om prosjektet ditt.

32 11 67 24
jorn.braathen@nære.no

Jørn Braathen