1: Første kontakt

Skal du bygge nytt, eller bytte varmeløsning i et eksisterende bygg? Uansett hva, er første trinn å ta kontakt med oss. Hvis vi kommer tidlig inn i prosessen kan vi bidra til å være deres energikonsulent for å sikre at en fremtidig varmeløsning blir så god som mulig.

2: Er det fjernvarmekonsesjon?

Før vi går videre er det viktig å avklare om det er noen konsesjoner som eventuelt kan sette en stopper for en varmeløsning fra oss. Er det fjernvarme i området? Hvis det er det kan det være krav om både påkobling og bruk, men vi hjelper deg å sjekke ut dette!

3: Energirådgivning

Hvis vi vet at det ikke er noen konsesjoner som står i veien kan vi virkelig begynne å se på et fremtidig prosjekt. Vi ser på hvordan ditt prosjekt kan bli så energismart som mulig, og det er også her vi velger hvilken type varme vi ønsker å levere til prosjektet.

4: Løsningsforslag

Vi presenterer vårt forslag på varmeløsning til dere. Dette inkluderer hva slags varme vi anbefaler, hvilke teknologier som vil gi best resultat, og en masse andre detaljer som gjør at dere kan ta et valg på om Nære er riktig for dere.

5: Prosjektering

Hurra! Nå er vi i gang. Takk for at du velger Nære - nå skal vi lage den beste varmeløsningen til ditt prosjekt. Vi gjør alle beregninger og forberedelser som trengs sånn at vi har god oversikt den dagen vi er klare for bygging. 

6: Bygging og leveranse

Planene skal bli virkelighet! Er det bergvarme starter vi med borring av brønnene som trengs, og skal du ha sjøvarme legger vi rørene i sjøen. Deretter lager vi en varmesentral tilpasset deres behov. Vi setter HMS høyt, og har egne SHA-planer for selve byggingen, slik at ingen skal komme til skade.

7: Drift og vedlikehold

Anlegget er i gang og beboerne har flyttet inn, men vi er langt fra ferdige. Vi forplikter oss til drift og vedlikehold av hele varmesystemet gjennom hele avtaleperioden på rundt 20 år.

8: Kundekontakt

Vi er med deg hele veien. Både utbygger og beboere kan ha behov for dialog og å diskutere varmeanlegget og dets funksjoner. Vi er alltid klare for en varmende prat og ser frem til et langt og godt forhold i avtaleperioden.

Prosessen ovenfor gjelder for nybygg, men om du skal bygge om eller oppgradere et eksisterende anlegg er saksgangen tilnærmet lik, men vil ofte gå noe raskere.