Øvre Hauga byttet ut oljefyringen med miljøvennlig bergvarme

I forbindelse med forbudet mot å fyre med fossil olje ble vi kontaktet av borettslaget Øvre Hauga i Hønefoss sentrum. De ønsket å ta skrittet vekk fra oljefyring og satse på fornybar bergvarme til sine to boligblokker fra 1972. 

Referanseprosjekt

Publisert: 15.01.2024

Før overgangen til bergvarme fikk Øvre Hauga sin varme fra et eldre anlegg med oljekjeler og elkjel. Forbudet mot oljefyrte anlegg som skulle tre i kraft i 2020 gjorde at behovet meldte seg for å se på alternative løsninger. 

Valget falt på bergvarme fra Nære (da Ringerikskraft Nærvarme). Det betydde at hele det gamle anlegget skulle byttes ut til en flunkende ny varmeløsning. 

Ut med det gamle 

En viktig del i prosjekter der vi skal bytte ut et eksisterende anlegg er å få fjerne det som ikke kan brukes lenger.  I slike prosjekter vurderer vi fra gang til gang hva som kan beholdes og hva som er utdater og trenger å byttes ut. Vi sikrer at alt det gamle som ikke skal gjenbrukes blir borte, før vi starter på noe helt nytt. 

Vi fjernet og demonterte:

  • Gamle oljekjeler (250 og 200 kW)
  • Eldre elkjel (150 kW)
  • Oljetanker - disse ble også sanert før fjerning
  • Gammel varmtvannsbereder

Inn med det nye

For å dekke energibehovet med både varme og varmtvann til de to blokkene borret vi 4 energibrønner, hvorav den dypeste er hele 400 meter ned i bakken. Jo dypere brønn, dess mer varme klarer vi å hente ut. 

Varmen fra bakken blir fordelt til leilighetene og fellesområder med hjelp av to varmepumper. Vi fikk også på plass helt ny automatikk og nye sirkulasjonspumper for å sikre best mulig effekt fra anlegget. 

På de kaldeste dagene i året kan bergvarmen trenge litt støtte, og derfor installerte vi en elkjel som sikrer at komforten og den jevne varmen holder seg uansett hvilken temperatur gradestokken viser utendørs. Denne elkjelen fungerer også som reserveløsning om det skulle oppstå utfordringer med bergvarmeanlegget.

Komfort i hvert eneste rom

Det kan alltid oppstå uforutsette utfordringer ved ombygging av et allerede eksisterende anlegg, men vi er nær deg gjennom hele prosessen og sikrer at alt blir fikset. 

For oss er ett tett samarbeid og aktiv dialog viktig i alle prosjekter vi gjør, og vi opprettholder kontakten gjennom hele den langvarige drift- og vedlikeholdsavtalen.

Vi har levert varme til Øvre Hauga siden 2020, og vi ser frem til å gi god varmtvann, varme og komfort i hvert eneste rom i mange år fremover.