Du har kanskje lest hvordan en prosess med oss går til? I det siste har vi hatt mange gode samtaler med utbyggere, entreprenører og andre som er involvert ved valg, bygging og levering av varmeløsninger til større boligprosjekter. Vi ønsker derfor å introdusere en alterantiv prosess. 

Målet vil fortsatt være det samme, at vi i Nære skal eie anlegget og stå for alt av drift og vedlikehold gjennom en lang avtaleperiode. Det vil også være vi som har all dialog med beboere og borettslag/sameier, og vi kan tilby både fakturering og et eget kundesenter. 

Uansett hvilken løsning du velger, vil Nære være en trygg og langsiktig partner. Både for utbygger, entreprenør og ikke minst - de fremtidige brukerne av varmen - beboere, borettslag og sameier. 

Alternativ 1:

Nære tar for seg hele prosessen fra A-Å. 

Forberedelser

Forprosjektering

Planlegging

Intensjonsavtale

Nære gjør jobben

Endelig prosjektering

Investering og bygging

Idriftsettelse

Ferdig anlegg

Drift og vedlikehold

Dialog med beboere/borettslag

Fakturering og kundesenter

Alternativ 2:

Nære planlegger og overtar driften av det ferdige anlegget, mens totalentreprenør gjør byggejobben. 

Vi er din varmerådgiver!

Beskrivelse til entreprenør og Enova-prosessen A-Å

Intensjonsavtale

Totalentreprenør gjør jobben

Bygger varmeløsning

Leverer varmesentral - ferdig innjustert

Vi kjøper varmesentralen

Enova-støtte til utbygger

Breeam-sertifisering til prosjektet

Drift av ferdig anlegg

Drift og vedlikehold

Dialog med beboere

Fakturering og kundesenter

Kontakt vår selger

Jørn K. Braathen på:

32 12 32 13 kontakt@nære.no